Jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia sytuacja na rynku zawodowym wyglądała w ten sposób, że przeważane umowy w oparciu o etat i to w państwowych firmach. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiła prywatyzacja licznych spółek i zaczęły na szerszą skalę powstawać firmy prywatne. Rozszerzenie horyzontów biznesowych w stronę zachodu spowodowało, że na polski rynek bardzo chętnie zaczęły wchodzić także korporacje międzynarodowe które oferują innowacyjne formy zatrudnienia. Zrewolucjonizowało to podejście do myślenia o zatrudnieniu. Forma zatrudnienia na etat powoli zaczyna być mniej popularna niż prowadzenie własnej firmy lub realizowanie pracy zdalnej jako freelancer. Jakie są korzyści z tego, że ktoś jest samo zatrudniony?

Własna działalność gospodarcza – sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem
Otworzenie własnej firmy ma zarazem swoje plusy jak i minusy. Jeśli chodzi o pozytywne strony medalu, to w głównej mierze wyszczególnić trzeba wolność i swobodę w podejmowaniu decyzji o czasie pracy i o tym kiedy się bierze urlop. Nie trzeba się za każdym razem pytać przełożonego o akceptację pomysłu. Jeśli mowa o sprawach nieco bardziej uciążliwych, to należy wymienić zobowiązania podatkowe, które należy regulować niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym działalność gospodarcza wykazała zysk czy stratę. Bardzo ważne jest więc takie zarządzanie budżetem firmy, by w każdym momencie mieć chociaż nieduży zapas gotówki. Wolność jaką daje posiadanie swojej firmy da się definiować też przez pryzmat nieograniczonych możliwości rozwoju. W przypadku działalności jednoosobowej, to w ogromnej mierze od zaangażowania i zdolności jej właściciela zależy rozwój przedsięwzięcia. Zazwyczaj jest tak, że im większe jest zaangażowanie właściciela i jego starania, tym większe sukcesy może odnieść. Niestety powiązane jest to także nierzadko z poświęcaniem pracy więcej niż standardowe osiem godzin każdego dnia. Powinno się zatroszczyć się nie tylko o bieżącą działalność ale także o kwestie księgowe czy wizyty w urzędach. Wolność powiązana jest w tym aspekcie z bardziej wymagającymi obowiązkami.

Dla kogo jest dobre bycie freelancerem
Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie człowiek posiada odpowiednie zdolności do tego aby na własną rękę prowadzić działalność gospodarczą. Jako wolny strzelec pracować mogą persony niezwykle przedsiębiorcze, które zdają sobie sprawę z tego czego chcą i z dużą konsekwencją dążą do realizacji własnych założeń. Jeśli ktoś z natury jest nieterminowy, nieustannie się spóźnia czy egzystuje w wiecznym chaosie to raczej nie osiągnie na tym polu sukcesu. Freelancer powinien mieć wrodzoną chęć rozwoju i dążenia do perfekcji. takie cechy z pewnością przyniosą mu wiele korzyści zawodowych i spowodują, że klienci będą polecać jego usługi pomiędzy sobą.

Branże w których odnajdzie się freelancer
Samo zatrudniony ma możliwość działania w bardzo wielu branżach. Coraz więcej przedsiębiorstw preferuje współpracę w modelu biznesowym. Zamiast otwierać kolejny etat, wolę one podejmować współpracę z inną firmą jako podwykonawcą. Tyczy się to zarówno branż artystycznych – jak na przykład fotografia czy też stricte technicznych. Często freelancerami zostają informatycy. Nie ulega wątpliwości, iż wybierając pracę na własny rachunek warto pozyskać wcześniej doświadczenie w zawodzie. Przyniesie to korzyści w przyszłości zdecydowanie upraszczając zarządzanie działalnością gospodarczą w licznych aspektach. Doświadczenie zawodowe można uzyskać przykładowo w trakcie praktyk zawodowych lub stażu odbywanego po zakończeniu studiów.