Rynek gospodarczy w naszym państwie zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie do poznania. Przeprowadzając rozmowy z pokoleniem w starszym wieku można się przekonać o tym, że sporo z tych osób przez całe swoje życie było zatrudnionych w jednym zakładzie pracy. Wynika z tego cała masa nieporozumień i sytuacji