Rodzaje pracy – na co się zdecydować?

Jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia sytuacja na rynku zawodowym wyglądała w ten sposób, że przeważane umowy w oparciu o etat i to w państwowych firmach. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiła prywatyzacja licznych spółek i zaczęły na szerszą skalę powstawać firmy prywatne. Rozszerzenie horyzontów biznesowych w stronę zachodu spowodowało, że

W jaki sposób wykorzystać elastyczność na rynku pracy?

Rynek gospodarczy w naszym państwie zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie do poznania. Przeprowadzając rozmowy z pokoleniem w starszym wieku można się przekonać o tym, że sporo z tych osób przez całe swoje życie było zatrudnionych w jednym zakładzie pracy. Wynika z tego cała masa nieporozumień i sytuacji